Ngày: Tháng Bảy 19, 2021

Tuyển dụng phúc yên: Cần tuyển 05 nhân viên làm bảo vệ kho hàng

Tìm việc làm tại Phúc Yên, công ty bảo vệ An Ninh Phia Bắc tuyển dụng phúc yên, 05 nv bảo vệ kho hàng lương 5-6tr2, có chỗ ở, còn nhận hồ sơ đi làm ngay… Nhân viên bảo vệ

Read More

Công ty bảo vệ tại Vĩnh Phúc tuyển 20 bảo vệ KĐT Times Gadern

Tìm việc làm nhân viên an ninh tòa nhà, tuyển dụng nhân viên an ninh tòa nhà, bảo vệ khu đô thị Times Gadern – Vĩnh Yên. Công ty bảo vệ Vĩnh Phúc có chỗ ở: Nhân viên an ninh

Read More

Vĩnh Yên – Tuyển 03 chỉ huy đội bảo vệ tại KCN Khai Quang

Tìm việc làm Chỉ Huy Trưởng Bảo Vệ đang tuyển dụng tại Vĩnh Phúc. Hiện nay công ty đang cần tuyển 3 Ca Trưởng và Chỉ Huy, Quản lý bảo vệ tại các mục tiêu: Chỉ huy đội bảo vệ

Read More